Mgr. Everard de Jong benoemd tot legerbisschop

Copyright: Bisdom Roermond

Mgr. Dr. Everard de Jong is door paus Franciscus benoemd tot administrator van het Militair Ordinariaat in de Nederlandse katholieke kerkprovincie. Dat wil zeggen dat hij de Nederlandse legerbisschop wordt. Dat is gisteren – maandag 1 juni – gelijktijdig in Rome en Nederland bekend gemaakt. Mgr De Jong volgt in deze functie bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op, die gisteren officieel met emeritaat ging.

Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard, dat door Mgr. dr. Jos Punt om gezondheidsredenen is aangevraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bisschop van Haarlem-Amsterdam en Mgr. dr. Everard de Jong als legerbisschop (Militair Ordinariaat)

Militair Ordinariaat ‘het achtste bisdom’

Het Militair Ordinariaat wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Het is een niet-territoriaal gebonden bisdom, dat verantwoordelijk is voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden, die in religieus opzicht onder verantwoordelijkheid van de legerbisschop vallen. Het militair ordinariaat werkt nauw samen met de dienst geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Mgr. Punt was tevens sinds 1 april 1995 apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat. Mgr. Everard de Jong volgt hem nu in deze functie op. De rol van legerbisschop is in Nederland een parttime functie, die meestal door een van de Nederlandse bisschoppen naast hun andere taken wordt uitgeoefend. Mgr. De Jong blijft dan ook hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor van het parochiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft ook in Maastricht wonen.

Levensloop Mgr. Everard de Jong

Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven geboren. Na een technische studie begon hij in 1976 aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade aan zijn priesteropleiding. In 1983 werd hij in Roermond tot priester gewijd. Na een aanvullende studie filosofie in Rome en Washington vervulde hij diverse pastorale functies in het bisdom Roermond. In december 1998 werd Mgr. De Jong tot hulpbisschop van Roermond benoemd. Eind vorig jaar werd hij op zijn eigen verzoek ook benoemd tot pastoor van vijf parochies in Maastricht. Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie was hij lange tijd referent voor onderwijs, catechese en jongeren. Momenteel is hij bisschopreferent voor het categoriaal pastoraat (zorg en justitie). Deze taken blijft hij naast zijn nieuwe functie als legerbisschop vervullen. De benoeming tot legerbisschop gaat in met onmiddellijke ingang per 1 juni 2020.

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Mgr. Jan Hendriks volgt Mgr. Jos Punt op die op 1 april 1995 tot hulpbisschop van Haarlem werd benoemd. Na het overlijden van Mgr. Hennie Bomers werd mgr. Punt op 15 september 1998 benoemd tot apostolisch administrator en op 21 juli 2001 tot bisschop van Haarlem. Mgr. Hendriks wordt door deze opvolging de 12e bisschop van Haarlem-Amsterdam na de reformatie.

Levensloop mgr. Jan Hendriks

Mgr. Jan Hendriks werd geboren op 17 november 1954 te Leidschendam. Na het gymnasium studeerde hij filosofie en theologie in Amsterdam en aan het grootseminarie Rolduc. In 1979 werd hij tot diaken en priester gewijd  voor het bisdom Rotterdam Na twee jaar als kapelaan te hebben gewerkt in Den Haag, kreeg hij de opdracht canoniek recht te gaan studeren in Rome, waar hij in 1986 summa cum laude promoveerde in het canoniek recht. Tevens behaalde hij diploma’s in Jurisprudentie en Latijn. Hij was tien naar lang pastoor te Haastrecht en hij doceerde aan de seminaries van Rolduc en Den Bosch.

In 1997 werd hij rector van de priester- en diakenopleiding van het bisdom Haarlem. Tevens was hij administrator en assistent in verschillende parochies van het bisdom. In 2011 werd hij tot titulair bisschop van Arsacal en hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd. Op 22 december 2018 werd hij benoemd tot bisschop-coadjutor van voornoemd bisdom. Dit ambt nam hij in bezit op 9 januari 2019. Sinds 2003 is hij bovendien consultor van de Congregatie voor de Clerus in Rome. Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot rechter in de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur.  Zijn benoeming tot bisschop van Haarlem-Amsterdam gaat in met onmiddellijke ingang per 1 juni 2020.