Mgr. Wilbert van Rens nieuwe bisschoppelijk vicaris

Mgr. Wilbert van Rens nieuwe bisschoppelijk vicaris

Bisschop Harrie Smeets heeft oud-deken Wilbert van Rens van Sittard benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de zorg voor oudere en zieke priesters. Hij volgt in die functie oud-vicaris André Franssen op, die onlangs met emeritaat is gegaan. Van Rens begint per 1 juli aan zijn nieuwe taak en zal vanaf die datum ook deel uitmaken van de staf van het bisdom.

De afgelopen zeven jaar heeft vicaris Franssen deze taak vervuld. Hij heeft zijn werkzaamheden onlangs beëindigd vanwege het bereiken van de 80-jarige leeftijd. Van Rens is momenteel 76 jaar en zal deze functie ook uiterlijk tot zijn 80e vervullen.

Mgr. Van Rens was de afgelopen 20 jaar deken van Sittard. Daarvoor was hij deken van Venlo en daarvoor deken van Helden. Hij werd in 1943 in Maastricht geboren. In 1969 werd hij tot priester gewijd. Daarna werkte hij in het parochiepastoraat in Echt, Schaesberg en Herten, totdat hij in 1984 in Helden werd benoemd. Daarnaast is hij 28 jaar lid geweest van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond. Ook was Van Rens vele jaren als pastoraal directeur verbonden aan de Organisatie Limburgse Bedevaarten (nu Huis voor de Pelgrim) in Maastricht. Per 1 mei van dit jaar ging Van Rens met emeritaat.