Misbruik hulpbisschop Niënhaus groter dan gedacht

De Utrechtse hulpbisschop Jan Niënhaus misbruikte geen vier, maar mogelijk meer dan acht kinderen. Dat blijkt uit klachten die de Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de RK Kerk gegrond heeft verklaard.

Naar nu bekend is geworden, verwijst de klachtencommissie in een gegrond verklaarde klacht van een 15-jarige jongen naar ‘onder meer’ zeven andere gevallen. Daardoor misbruikte de katholieke geestelijke zeker acht kinderen, en mogelijk nog meer. De Volkskrant schreef in april dit jaar dat Niënhaus vier jongens had misbruikt. De commissie-Deetman ontving eveneens meerdere meldingen.

De zaak van de 15-jarige jongen was niet eerder opgemerkt door de media. Hij trof Niënhaus in 1966 geregeld ‘met open gulp’ aan en moest bij hem op schoot zitten. Het is, zo schrijft de commissie, ‘zelfs meerdere keren voorgekomen dat aangeklaagde klager tot een orgasme heeft gebracht’. Het misbruik hield op in het jaar van het eindexamen van de jongen in 1971.

In een andere kwestie waarover niet eerder is bericht, bevredigde Niënhaus zichzelf zeker vijfmaal in het bijzijn van een 13-jarige jongen. Dat gebeurde in ‘67/’68. ‘Aangeklaagde was met zichzelf bezig totdat hij een soort orgasme kreeg en schokte met zijn lichaam tegen het lichaam van klager’, aldus de klachtencommissie.

Beide klachten zijn op 27 juni 2014 gegrond verklaard, ruim twee maanden na de berichtgeving in de Volkskrant. Het aartsbisdom heeft in beide gevallen spijt betuigd en oprechte verontschuldigingen aangeboden aan de slachtoffers. Een van hen, nu een 63-jarige man, kreeg een schadevergoeding van 12.500 euro toegekend.

Jan Niënhaus werd in 1955 tot priester gewijd. Daarna werkte hij korte tijd als kapelaan in Schalkwijk en Amersfoort. Nadien werd hij leraar, conrector en rector aan het klein-seminarie te Apeldoorn. In 1982 ontving hij de bisschopswijding. Vanwege zijn gezondheid trad hij in 1999 terug. Op 5 december 2000 overleed Niënhaus in Nieuwegein.

(foto: catawiki)