Missa in Mysterium in Leeuwarden

Missa in Mysterium

Herman Finkers’ muziekproject Missa in Mysterium wordt aanstaande zondag in Leeuwarden uitgevoerd in samenwerking met jongeren en de Vrouwenschola Wishful Singing. De ‘meezingmis’ met Latijnse liedteksten is een initiatief van de bekende cabaretier Herman Finkers en maakt deel uit van de eucharistieviering in de Bonifatiuskerk onder leiding van pater Marc Loriaux o.s.b. Aandacht voor muzikale schoonheid en het mysterie van geloof is een belangrijk doel van de Missa in Mysterium.

Missa in Mysterium is feitelijk het celebreren van een gezongen Gregoriaanse mis volgens een eigentijdse aanpak. De bedenker van het concept, Herman Finkers, treedt op als projectleider tijdens de mis. Essentieel is dat de gelovigen, ofwel ‘het volk’ aanwezig in de kerk, veel Gregoriaanse liederen kunnen meezingen. Er is een groep scholieren bij betrokken die van tevoren de gezangen hebben ingestudeerd. Anders dan de klassieke Latijnse mis is de Missa in Mysterium meer een meezing mis: een poging mensen te enthousiasmeren voor gregoriaans zingen tijdens de liturgie. De traditie van Gregoriaans zingen heeft oude wortels en steunt de ervaring van God en geloof als ‘mysterie’.

Jongerenproject

De liturgie tijdens de eucharistieviering wordt muzikaal ondersteund door de Vrouwenschola Wishful Singing. Door Herman Finkers zijn een groot aantal jongeren betrokken bij het muzikale en liturgische project. Onder meer leerlingen van het Leeuwarder Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, de Leeuwarder Christelijke Scholengemeenschap Comenius, jongeren van de Friese Heilige Jacobusparochie en het Leeuwarder jeugdkoor Sint-Vitus.

De eucharistieviering met Missa in Mysterium in de Bonifatiuskerk is vrij toegankelijk. Vol is echter vol. Belangstellenden wordt aangeraden (gratis) te reserveren via de website missainmysterium.nl waar tevens meer informatie over de Missa in Mysterium is te vinden.

In september en oktober 2019 wordt de Missa in Mysterium gecelebreerd in Den Bosch, Oldenzaal en Elst.

Bron: bisdom Groningen Leeuwarden en missainmysterium.nl