Monniken van Tibhirine binnenkort Zalig verklaard?

Zeven trappistenmonniken, een bisschop en elf andere religieuze mannen en vrouwen, die in de jaren negentig door extremisten in Algerije zijn gedood, worden waarschijnlijk Zalig verklaard. Spoedig worden ze volgens pater Thomas Georgeon erkend als martelaren, postulator voor hun zaak. Het decreet voor de zaligverklaring wordt deze maand nog verwacht.

Monniken van Tibhirine

Tijdens een 10-jarig gewapend conflict, dat begon in 1992, tussen regeringstroepen en extremistische islamitische rebellengroepen in Algerije, vielen destijds duizenden doden. Mensenrechtengroepen meldden dat minstens 44.000 mensen, voornamelijk burgers, werden gedood in de oorlog tussen extremistische rebellen en Algerijnse regeringstroepen.

Onder de slachtoffers waren 19 religieuzen. De monniken van Tibhirine bleven in Algerije, ondanks dat ze wisten dat hun leven in gevaar was als ze daar bleven. De Franse pater en prior van het klooster, Christian de Cherge had bijna drie jaar voor zijn dood geschreven, dat hij en de andere monniken bereid waren te sterven voor het volk van Algerije. De priesters en religieuzen die zalig zullen worden verklaard stierven tussen 1993 en 1996.

Ook Bisschop Claverie werd geprezen om zijn persoonlijke moed en langdurige inspanningen tijdens de gewelddadigheden in Noord-Afrikaanse land en de dialoog tussen moslims en christenen te bevorderen. De bisschop, was een in Algerije geboren Fransman, hij droeg bij aan de vorming van de eerste mensenrechtenliga in Algerije.

Verfilming

In 2010 werd het verhaal van de monniken van Tibhirine verfilmd in de Franstalige film ‘Des Hommes et des Dieux”. Door deze film werd het verhaal van de monniken wereldwijd bekend en de film won diverse prijzen, waaronder de hoofdprijs op het Filmfestival van Cannes in 2010.

In de film is te zien hoe de Franse monniken werken en leven in Algerije midden in het oorlogsgeweld. Later zal blijken dat hun verblijf, ondanks de goede werken, hen fataal zal worden. In 1996 werden de monniken gekidnapt en vermoord.