Monseigneur Hub Schnackers wordt administrator bisdom Roermond

Tijdens de vergadering van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond is Mgr. Dr. H. (Hub) J. G. M. Schnackers (70) gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. Hij zal het bisdom besturen totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Roermond heeft benoemd en deze zal zijn aangetreden.

Administrator

Door het aftreden van Mgr. Frans Wiertz was het nodig een administrator van het bisdom te kiezen. Volgens Canon 421 van het kerkelijk wetboek is het de taak van het zogeheten consultorencollege (Kathedraal Kapittel) om binnen acht dagen na het vacant worden van de bisschopszetel een administrator te kiezen. De diocesaan administrator neemt tijdelijk de rol van de bisschop over als bestuurder van het bisdom. Hij mag echter volgens Canon 428 geen veranderingen doorvoeren. Dat wil zeggen dat het bestaande beleid gecontinueerd moet worden en dat er geen nieuw beleid mag worden gemaakt, totdat een nieuwe bisschop is aangetreden.

Mgr. Hub Schnackers

Hub Schnackers werd op 25 november 1946 geboren in Bocholtz. Hij studeerde theologie in Heerlen en in Regensburg, waar hij promoveerde bij prof. dr. Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. In 1974 werd Schnackers tot priester gewijd. Na zijn wijding was hij onder meer pastoor van Heer, deken van Kerkrade en pastoor van de H. Lambertusparochie en H. Catharinaparochie in Kerkrade. Momenteel is Mgr. Schnackers pastoor van de H. Martinusparochie in Vlodrop. Sinds 1995 is hij bisschoppelijk vicaris en sinds 1999 vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Mgr. Schnackers laat weten dat hij de komende maanden het beleid van Mgr. Wiertz zal voortzetten. Ook zal hij zijn taak als administrator uitvoeren in collegiaal overleg met hulpbisschop Mgr. Everard de Jong.