Nieuw professorenmanifest én petitie tegen beleid Eijk

Maar liefst 93 emeriti priesters, pastoraal werkers, diakens en dekens uit het aartsbisdom Utrecht keren zich tegen het beleid van aartsbisschop Eijk. De petitie komt een dag nadat een tweede ‘professorenmanifest’ werd gepubliceerd met de roep om een ander beleid.

In een petitie die het dagblad Trouw vandaag publiceerde, zeggen de 93 pastorale krachten zich solidair te verklaren met emeritus priester en oud-hoogleraar Jozef Wissink. Hij verweet Eijk ‘sektarisme’ en ‘dictatoriale trekken’. Daarop kwam een uitermate felle reactie van het aartsbisdom, die Wissink voor leugenaar uitmaakte.

De groep van 93 zeggen ‘met instemming’ de brief van Wissink te hebben gelezen. “We zijn overtuigd van de eerlijke en integere wijze waarop Jozef Wissink uitdrukking heeft gegeven aan zijn grote bezorgdheid over de ontwikkeling van het pastorale beleid in het Aartsbisdom.” Ook stellen ze “grote vragen bij de wijze waarop door het bisdom gereageerd wordt op de kritische bijdrage van Jozef Wissink.”

‘Een stel emeriti’

Het aartsbisdom reageert gelaten op de open brief. Ze legt een verzoek tot gesprek naast zich neer. “Wij hebben onze visie besproken met alle beroepskrachten die het beleid gaan uitvoeren”, verklaart secretaris-generaal Zuijdwijk tegenover Trouw vandaag. “Zij hadden unaniem erkenning voor onze analyse en onze oplossingen. Dat een stel emeriti en gepensioneerden laten weten dat ze er net zo over denken als Wissink, tja, daar nemen we dan kennis van.”

Tweede professorenmanifest

De petitie komt een dag nadat een tweede ‘Professorenmanifest‘ verscheen. In april 2013 verscheen een eerste manifest waarin meer dan 80 katholieke wetenschappers een ander beleid hebben bepleit om te zorgen voor vitale gemeenschappen. Volgens de zes opstellers van het tweede manifest – dat gisteren verscheen – is het ‘centralistische model’ van besturen achterhaald. Het beleid van de kardinaal houdt “geen rekening met wat leeft op de werkvloer, heeft de kenmerken van een tekentafelmodel en wordt geïmplementeerd met behulp van dwangmaatregelen” zeggen de auteurs. Ook menen ze dat het beleid van Eijk geen steun vindt bij collega-bisschoppen. “Verschillende collega-bisschoppen nemen steeds duidelijker afstand van het beleid van kardinaal Eijk, waardoor deze meer en meer geïsoleerd komt te staan.”

Een emeritus priester die anoniem wenst te blijven, laat in het manifest optekenen: “Als de bisschop over de woede van de mensen hoort bij kerksluitingen, dan gaat die woede niet over de kerksluiting. Maar omdat ze zich van bisdomzijde bedonderd voelen. Ze hebben ingestemd met fusering van parochies, omdat er van bisdomzijde verzekerd werd, dat het niet ging om opheffen van plaatselijke geloofsgemeenschappen, maar juist om ze toekomst te geven. Vrijwel onmiddellijk nadat de fusies voltooid waren, kwam de bisschop met het plan tot opheffing van de plaatselijke geloofsgemeenschappen.”

Het manifest is aangeboden aan de bisschoppen, de nuntius en een eigen adressenbestand.