Nieuw onderzoek signaleert trends liederengebruik binnen Rooms-Katholieke Kerk

Een nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van CCLI (Christian Copyright Licensing International) heeft trends rondom liederengebruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten zijn onlangs in Amersfoort gepresenteerd.

Trends liederengebruik

CCLI (Christian Copyright Licensing International) draagt als organisatie zorg voor de licensering van muziekteksten; met name binnen kerken. Met het onderzoek wilde CCLI inzicht krijgen in de huidige staat en toekomst van zowel traditionele als moderne kerkmuziek. “Er is nog veel onontgonnen terrein als het om muziekgebruik binnen kerken gaat” aldus Marcel Broekman van CCLI. “De uitkomsten stemmen ons hoopvol; ze laten onder andere zien hoe nieuwe generaties muziek een plek geven binnen de kerk. We hopen dat dit onderzoek bij mag dragen aan een beter begrip van de plek van muziek binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook aan een bevordering ervan.”

Presentatie

Tijdens de bijeenkomst op 6 oktober jl. in Amersfoort is het rapport ‘Trends Liederengebruik Binnen De Katholieke Kerk’ gepresenteerd aan CCLI Nederland, de opdrachtgever voor het onderzoek naar deze trends. Onderzoeker Pieter de Wit overhandigde het eerste exemplaar aan Marcel Broekman van CCLI nadat een samenvatting van de bevindingen gegeven was. De algehele presentatie was in handen van cultuurtheoloog Frank Bosman, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, vast commentator op NPO Radio 2 (‘De Tafel van Tijs’) en redacteur bij Katholiek.nl. Hij gaf ook een uiteenzetting over de staat van muziek binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Bron: Leon van Steensel & CCLI (Christian Copyright Licensing International)