Nieuw Vaticaans document over relatie Kerk & Jodendom

Op 10 december heeft de Vaticaanse commissie voor Interreligieuze dialoog een nieuw document gepubliceerd over de relatie Kerk & Jodendom. Dat meldt de website van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

In het stuk van de Vaticaanse commissie staat dat het christendom en het judaïsme onlosmakelijk verbonden zijn en dat God het verbond met de joden nooit verbroken heeft. Het Vaticaan schrijft dat joden en christenen niet tegenover elkaar moeten staan, maar moeten samenwerken om een betere wereld voor iedereen te scheppen.

Het document verschijnt in het jaar dat het belangwekkende document ‘Nostra Aetate’ extra aandacht krijgt.