Nieuwe gezichten in redactie Katholiek.nl

Met nieuw elan bouwt de redactie op een stevig fundament aan een mooie toekomst van Katholiek.nl.

Marieke Drent, Hans-Peter Bartels en Joost Jansen vormen de nieuwe websiteredactie. Oud-redactieleden Frank Bosman en Jan Brouwers blijven aan Katholiek.nl verbonden als auteurs en nemen als adviseurs plaats in de redactieraad. Wie zijn de nieuwe gezichten?

Marieke Drent is werkzaam als pastoraal medewerker ‘jeugd en jongeren’ in Parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen. De ignatiaanse en claraanse/franciscaanse spiritualiteit heeft haar bijzondere interesse. Ze wil als redactrice van Katholiek.nl het geloof verbinden met het dagelijkse leven, in relatie met elkaar en met God.

Hans-Peter Bartels leeft als franciscaan in het klooster te Megen. Hij studeerde cultureel erfgoed aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Reinwardt Academie en deed een cursus journalistiek en nieuwe media. Daarna was hij medewerker ‘educatie, publieksactiviteiten en communicatie’ in verscheidene musea. Bartels schrijft voor zes Nederlandse en Vlaamse (franciscaanse) tijdschriften, werkt mee aan het maken van voorbeeldvieringen door Berne Media en ontvangt de gasten in het Megense minderbroedersklooster.

Joost Jansen is norbertijn in de Abdij van Berne, prior van de abdij en pastoor van de parochie Heilige Augustinus (Berlicum/Middelrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek). Op Katholiek.nl wil hij de liturgische kant van de website versterken.

Op de kaart

Katholiek.nl is opgericht door oud-hoofdredacteur Eric van den Berg. Eind 2016 heeft hij de website overgedragen aan uitgeverij Berne Media. Frank Bosman,  Jan Brouwers en Robert Reijns bleven redactielid.
Van den Berg, Bosman en Brouwers hebben Katholiek.nl op de kaart gezet. Kritisch doch welwillend hebben zij katholieke ontwikkelingen beschreven en geduid. Ze hebben, in samenwerking met prominente schrijvers, zorggedragen voor de bevoorrading van de website. Katholiek.nl wil de vele gedaanten van katholieke kerken en geloven tonen. Daardoor is zij uitgegroeid tot een journalistiek en breed gewaardeerd medium.

Frank Bosman en Jan Brouwers nemen plaats in de redactieraad. Zij bewaken de inhoudelijke invulling van het redactiestatuut en adviseren de redactie en uitgever. Bosman en Brouwers blijven als auteur verbonden aan de website.