Nieuwe pausbrief: een heilig vrolijk leven voor iedereen

Pausbrief - Paus Franciscus

Wat is dat, ‘leven als een heilige’? In zijn vandaag geopenbaarde pausbrief Gaudete et exultate(‘Verheugt u en juicht’) reikt Franciscus stof aan tot nadenken.

Franciscus begint bij officiële gelegenheden wel vaker over het onderwerp ‘roeping tot heiligheid voor iedereen’. Die opgave noemt hij vrolijk, een woord waarmee de opgewekte kerkleider het katholieke geloof in al zijn documenten typeert.

Franciscus schreef twee encyclieken Lumen Fideisamen met emerituspaus Benedictus XVI (2013). Hij schreef ook twee pausbrieven: Laudato si’(2015), over de zorg voor de schepping, en Amoris laetitia(2016), ter besluit van de twee synodes over de roeping van gezinnen en families.

De nieuwe brief Gaudete et exultateis vanaf maandag 9 april (in de namiddag) te lezen op de website van het Vaticaan. Klik hier voor de engelstalige versie.