Nieuwe studentenpastor Radboud Universiteit zegent geen homo’s

Jos Geelen, de nieuwe studentenpastor voor de Radboud Universiteit gaat geen homostellen zegenen. Dat zegt hij in een ijlings verwijderd artikel op Voxweb, het onafhankelijke weekblad van de Radboud Universiteit.

Het oorspronkelijke artikel werd vanmorgen gepubliceerd en ijlings daarna verwijderd.  Vooralsnog is het artikel via de cache van Google volledig te lezen.

Geen zegen voor homo’s

Voxweb schrijft: “Wat onder Geelen ook verandert is de houding tegenover homoseksuelen die hun relatie willen inzegen voor de kerk. Zijn voorganger Theo Koster, actief in het landelijk homopastoraat, vond het prima en botste hierover met de bisschoppen, Geelen houdt zich aan de kerkelijke regels en past. “Je moet mij niet vragen wat mij niet gegeven is. Ik heb respect voor iedereen die naar onze kerk komt, maar homostellen inzegen kan niet.”

Daarmee sluit Geelen aan bij de wens van onder meer Antoine Bodar, die in 2014 kritiek uitte op de studentenpastor Theo Koster. Hij zou volgens Antoine Bodar te progressief zijn. De studentenkerk moest een veel conservatievere pastor krijgen, aldus Bodar, ‘meer in de lijn van de kerk’. Daaraan voldoet Geelen.

Koster vond de bemoeienis van Bodar ‘heel kwalijk’, zo schreef Voxweb vorige maand.  Koster: “Als ik signalen krijg dat op een verhouding tussen twee mannen of twee vrouwen Gods zegen rust, zijn ze bij mij aan het goede adres. Ik zou in gewetensnood komen als ik ‘nee’ zou zeggen tegen zo’n relatie. Dan zou ik de kerk belangrijker vinden dan God. Dat mag niet, dat is ketterij. Dus kan ik in zo’n geval niet anders dan vorm geven aan die liefde. Ik heb dat ook uitgelegd aan bisschop Mutsaerts. Wij verschillen hierover ten diepste van mening, maar die ruimte is er wel binnen de katholieke kerk.”

 

Jos Geelen over zegenen homostellen
Jos Geelen over zegenen homostellen in verwijderd artikel Voxweb

‘Katholiek charmeoffensief’

In het artikel zegt de nieuwe studentenpastor erop uit te willen trekken, zoals paus Franciscus dat wil. “Het mag weer, in de samenleving zie je een toenemende aandacht voor identiteit, mensen en organisaties stellen zich de vraag: “Waar sta ik voor?” Als universiteit die de ambitie heeft een echt brede universiteit te zijn, moeten we hierop inspelen”, aldus Jos Geelen.

Theo Koster is gisteren officieel met emeritaat gegaan. Hij nam op 18 maart afscheid van de studentenkerk. Volgende week zondag 10 april wordt Jos Geelen (43) door bisschop Anton Hurkmans geïnstalleerd als nieuwe studentenpastor en als pastoor van de parochie van de H. Geest.

(foto: Jos Geelen/RU)

UPDATE zondag 3 april: In een verklaring betreurt het magazine de gang van zaken. “Door een technische fout verscheen zaterdagochtend een interview met de nieuwe studentenpastor Jos Geelen op deze site. Het artikel was bedoeld voor later (hij wordt op 10 april geïnstalleerd) en het betrof een conceptversie.”