Nieuwe tekst Onze Vader krijgt magazine

Binnenkort ontvangen de rooms-katholieke parochies in Nederland gratis drie exemplaren van een speciaal Magazine over het Onze Vader. Het blad verschijnt voor de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader.

De uitgave is een initiatief van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De nieuwe vertaling van het Onze Vader wordt ingevoerd, zowel in Nederland als in België, met ingang van de Advent, 27 november 2016. Parochies en andere belangstellenden kunnen het blad bestellen bij de administratie van de NRL. Enkele artikelen worden ook digitaal beschikbaar gesteld.

Download
De uitgave bevat artikelen over de tekst en het gebruik van het Onze Vader. Daarnaast heeft elk blad een uitneembaar muziekkatern met vijf toonzettingen. Een deel van de inhoud wordt gratis als download beschikbaar gesteld via de website www.rkkerk.nl.

Bestelinformatie

Het magazine (incl. muziekkatern) is verkrijgbaar in pakketjes van 5 exemplaren à € 12,50. Het muziekkatern met vijf nieuwe toonzettingen voor het Onze Vader is daarnaast verkrijgbaar in pakketjes van 20 exemplaren à € 19,90
Prijzen zijn exclusief verzendings- en behandelingskosten

Besteladres:
Administratie NRL p/a Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Postbus 90189, 4800 RN Breda
T 076 5223444 (ochtenden)
E bestel@rkk.nl
I www.rkliturgie.nl

De nieuwe vertaling van het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.