Nieuwe videoreeks over sacramenten

Katholieken kunnen zich vanaf vandaag laten inspireren door internetfilmpjes over de zeven sacramenten. Het eerste filmpje uit de reeks ‘Bewust katholiek’ staat nu op YouTube en legt in 9 minuten uit wat de doop is. Het initiatief ‘Bewust Katholiek’ is ontstaan in de Sint Jan de Doperparochie in Gouda door pastoor Van Klaveren, Emy en Frank Jansons. Het initiatief wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een aantal fondsen.

“De filmpjes dagen mensen uit om nog meer te weten te komen over het geloof”, zegt pastoor Van Klaveren, “omdat het in de rooms-katholieke kerk ergens over gaat.” Steeds vaker merkt hij dat jonge katholieken behoefte hebben aan een helder geprofileerd verhaal. “Jonge mensen die met vragen zitten, gaan zoeken op internet. Daarom willen we zorgen dat dáár goede en aansprekende antwoorden te vinden zijn, waar ze zich aan op kunnen trekken en waar ze wijzer van worden.”

Op de website Bewust Katholiek staan tips hoe de filmpjes kunnen worden gebruiken. “In de eerste plaats is het voor jongeren die online zoeken naar informatie”, legt projectleider Emy Jansons uit. “Daarnaast zijn de filmpjes heel geschikt voor mensen die zich voorbereiden op een sacrament.” Parochies kunnen de filmpjes op hun eigen website plaatsen en gebruiken voor catechese en geloofsgesprekken. Op de website van Bewust Katholiek staat een handreiking om zo’n gesprek vorm te geven.”

Video in opkomst

Filmpjes over het katholieke geloof komen voor sinds YouTube populair werd. Bekend is het werk van de priesters Jack Honings en Andy Penne. Ook het bisdom Breda en sinds kort Trideo doen aan de promotie van de katholieke kerk via filmpjes. Jansons: “Trideo maakt items over verschillende katholieke onderwerpen en richt zich onder meer op (katholieke) actualiteiten. Wij maken heel specifiek een reeks over de sacramenten. We hebben ook contact met Trideo over de reeks. De filmpjes van het bisdom Breda zijn een verslag van de week van de sacramenten waar ook wel inhoudelijk wordt verteld over het sacrament, maar waarbij de kijker niet auditief én visueel meegenomen wordt in de boodschap. Dus ook hier zit het grootste verschil in het format en daarmee de manier waarop de boodschap bij de kijker terecht komt.”