Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 1-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Beproeven

Eerste zondag in de 40-dagentijd

In de joodse Traditie wordt verteld dat God als een pottenbakker is. Wanneer de potten uit de bakoven komen, dan is er een aantal dat al behoorlijk gebarsten is en zo weggegooid moet worden. Maar tegen de ogenschijnlijk goede potten tikt Hij nog eens om te controleren of ze goed zijn voor gebruik. Dat tikken is als een soort ‘beproeven’. Bij beproeving gaat het niet om de mens nodeloos op zijn huid te zitten. Beproeven kan opgevat worden als een moment van groei, een moment van waarheid.

‘Houd je werkelijk van Mij?’ wordt er aan Petrus na Pasen gevraagd. En als Petrus het beaamt dan volgt de opdracht om de schapen de hoeden.

God,
wonderlijk zijt Gij in uw omgang met ons.
Gij zijt soms onvoorspelbaar.
Maak mij gewillig in uw handen
en leid mij tot uw kudde om die te hoeden.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne