Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 11-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Dienaar zijn. Matteüs 20,26

Woensdag tweede week veertigdagentijd

Er is altijd een ‘meerdere’: dit accepteren is een geweldige stap die niet voor de hand ligt in onze samenleving. Laten we niet te snel ‘God’ erbij halen. Je kunt niet dienaar van God zijn als je niet ook een dienaar van mensen bent. Hoe werkt dit? Maak je de ander dan tot meester?

Laten we uitgaan van wederzijdsheid. Wanneer ik me dienstbaar maak aan een ander dan geldt dit voor die ander evenzeer. Ik zie dat in de verhalen van Jezus gebeuren: Hij weet zich Dienaar. Wij belijden Hem als Dienaar van God-Vader. In ons gelovig bestaan dienen wij Hem. Blijven we dan ook elkaar dienen? Dienstbaar omdat er Eén door zijn dienaar-zijn de banvloek van de macht doorbroken heeft?

God,
uw Zoon belijden wij
als Dienaar tot het uiterste.
Mogen wij Hem navolgen?
Schenk ons voldoende energie!
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne