Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 12-4

Norbertijn in koorbank

Samen waren we onderweg naar Pasen, met elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag is het  zover – ook zonder dat we fysiek aanwezig zijn bij een viering: Opgewekt uit de doden, Handelingen 10,40

Pasen

Halleluja! De vreugdekreet die alom klinkt. Hij is opgewekt uit de doden, Jezus de Heer!

En nu wij nog… met alle ellende die ons nu omringt met het coronavirus. Mogen we nog wel Halleluja zingen? Of: moeten we misschien nog harder Halleluja zingen dan wat we gewoon zijn te doen? Op momenten dat het duister je omringt: bidt dan om licht. Ontsteek dan een licht om het duister te verdrijven. Doe het met elkaar want het Halleluja van Pasen is niet het gezang van een enkeling, het is het gezang van een nieuwe gemeenschap die de Verrezene verzamelt uit alle landen en volken. Halleluja: de Heer leeft. En die Heer is de Opgewekte uit het graf, Hij die de krachten van de dood heeft overwonnen.

God,
geef ons de juiste woorden van dank
opdat we de Opgewekte, uw Zoon,
mogen verder spreken:
ons Halleluja U ter eer.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne