Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 13-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: De hoeksteen Matteüs 21,42

Vrijdag tweede week veertigdagentijd

Een steen die er toe doet! Als sluitsteen, als stut, als gedenksteen ook. De hoeksteen behoort tot het fundament. Dit maakt de hoeksteen belangrijk, onvervangbaar. Een mens als hoeksteen? De Mens-bij-uitstek Jezus als hoeksteen? Wanneer ik Hem aanvaard als hoeksteen, dan gebeurt er iets in mij, in ons. Allereerst: dan ben ik het zelf niet. Ik mag mij scharen aan Zijn zijde, me laten ondersteunen, ons laten bijeen-houden. Ik ben niet het eindpunt of ‘de top’.

In onze samenleving lijkt me dit een belangrijk moment. Profetisch zelfs. Velen schreeuwen het uit dat zij ‘de top’, ‘the best’, zijn. En… maken geen vrienden. Een hoeksteen is voor het verband, voor de verbondenheid. Dus ook voor de vriendschap en liefde.

God,
Gij geeft ons in Jezus
de hoeksteen voor uw Verbond.
Wij voegen ons naar uw bouwwerk,
zo bidden wij.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne