Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 15-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Levend water gevenJohannes 4,10

Derde zondag in de veertigdagentijd

Veel water is niet levend… Er is stilstaand water, brak water, stil water met diepe gronden, schaars water, enzovoorts. Levend water is bijzonder. Ik heb ’n keer gestaan aan de bron van wat honderd kilometer verder een grote rivier zou zijn. Het was een plas, echt niet zo groot, en we zagen het water opborrelen, onstuitbaar. Hier kon je geen kurk op zetten om het tegen te houden. Zulk water bedoelt Jezus. Zijn energie, zijn eigen goddelijke energie, is onstuitbaar. Hij zegt: bij wie aangesloten wordt op Mij, daar gebeurt hetzelfde. Energie die gaat stromen, onstuitbaar.

De uitdaging is dan om met Hem verbonden te raken, en te blijven. In onze christelijke traditie gaat het uiteindelijk toch om de persoon van de Christus. Ik kan er niets anders van maken.

God,
bron van leven,
van liefde en ook geduld.
Sluit ons aan op de bron die uw Zoon is
opdat ons hart zich laaft aan Hem.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne