Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 17-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Vergeven, Matteüs 18,22

Dinsdag derde week veertigdagentijd

Wat moet er gebeuren voordat je kunt vergeven of vergeving kan ontvangen? Dat je los komt van je eigen ‘ik’? Vergeven is altijd tussen personen en ook tussen mens en God (Hij is tenslotte ook een Levende). Wat is er nog meer nodig? Een zeker vorm van berouw, dat je spijt hebt en ook dan moet je loskomen van je eigen gelijk.

De weg van vergeven is moeilijk en vraagt veel van een mens. Wellicht moet je soms eerst bidden om in jezelf de goede snaar te raken opdat je die weg ’n keer kunt gaan. Het schept wel mogelijkheden om te groeien naar elkaar toe. En naar God toe.

God,
vergevende Liefde,
raak me aan
daar waar ik gekwetst ben
en maak mij open tot vergeven.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne