Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 2-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Alles wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten van mijn broeders Matteüs 25,40

Maandag eerste week veertigdagentijd

Je herkent de gelovige aan zijn daden: dat is een stevige uitspraak. De weg naar Pasen is geplaveid met goede voornemens, vanaf Aswoensdag. Deze stelling is confronterend en lastig te accepteren. Want we koppelen geloof vaak aan een innerlijke oriëntatie, wat ‘tussen onze oren zit’ is dan belangrijker dan het werk van onze handen.

En toch benadrukt Jezus dat de inzet voor de minsten de lakmoesproef is van ons geloof. De ‘werken van barmhartigheid’ horen totaal bij onze geloofsweg. Het is het overdenken waard. Meer nog: doe het en je zult de waarden ontdekken.

God,
Gij die mij handen en inzet hebt gegeven,
hoofd, hart en handen,
blijf mij aanvuren opdat geen enkele mens die Gij liefhebt
verloren loopt.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne