Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 20-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Hoor, Israël! Marcus 12,29

Vrijdag derde week veertigdagentijd

De geloofsbelijdenis van Israël luidt: Hoor, Israël! Voor ons christenen bijzonder. Geen opeenvolging van (goddelijke) personen waarin geloofd wordt, aangevuld met geloofsgeheimen die voor waar worden geacht. Het is zo’n eenvoudig begin in deze geloofsbelijdenis van het Gods volk van het Eerste Verbond. Eenvoudig? Of uitdagend? Hoor, Israël: je wordt uitgenodigd om je oren te spitsen op wat er dan verder wordt gezegd. Je gaat een dialoog aan, want horen veronderstelt ook dat je antwoordt, in woorden, in gebed en in daden. Geloven wordt dan communiceren en samen optrekken met de God van het Verbond die de altijd Aanwezige is (en soms als Afwezige wordt ervaren).

God,
uw Woord bidt om ons antwoord.
Schenk ons open oren om uw Boodschap op te vangen
en sterk ons in ons antwoord
door woord en daad.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne