Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 21-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: God, wees mij zondaar genadig, Lucas 18,13

Zaterdag derde week veertigdagentijd

Moet ik voor dit gebed veel zonden hebben begaan? En wat versta ik dan onder zonde? Kan ik het alleen bidden in een toestand van verwijdering van God en mensen?

Neen.

‘God, wees mij zondaar genadig’ kan ook – vergeef me de uitdrukking – een mantra zijn waardoor ik mij gedurig opstel tegenover God en mensen als iemand die de barmhartigheid en vergeving van de ander nodig heeft. Ik sta dan niet boven Hem, hem of haar. Ik vraag om relatie, gevende en vergevende relatie.

Deze ontmoeting schenkt mogelijkheden tot groei.

God,
vergevende liefde en immense trouw,
mogen wij onder uw Aanschijn
onze wegen gaan,
een weg ten leven.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne