Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 22-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Ik ben het Licht der wereld, Johannes 9,5

Vierde zondag in de 40-dagentijd

In de Paasnacht wordt het vuur ontstoken en klinkt luid en duidelijk: Licht van Christus. We hopen dat we dit kunnen vieren met velen, hoewel… Of we het nu als geloofsgemeenschap vieren of niet: we blijven belijden: Licht van Christus! Of: Christus, het licht!

Is Hij dat? Is hij het licht dat schijnt in onze duisternis? ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft…’ deze prachtige Taizé-antifoon speelt door mijn hoofd en roept beelden op van schuifelende kerkgangers die van buiten – waar het Paasvuur brandt – de kerk binnengaan. Ze brengen licht in het duister.

En dan verder? Blijft Christus voor ons het Licht? Laten wij dit licht stralen daar waar wij komen? Ook op duistere plekken?

God,
Gij ziet uit naar mensen
die licht brengen
waar het duister heerst.
Maak ons tot deze mensen.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne