Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 24-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Achtendertig jaar lang gebrekkig, Johannes 5,5

Dinsdag vierde week veertigdagentijd

Van de kerkvader Augustinus wordt verteld dat hij in een preek stilstaat bij het getal achtendertig. Achtendertig, zo stelt hij, is veertig min twee. Tot zover kan ik het nog volgen. Dan gaat Augustinus verder. Waarom is dit man in al die tijd niet genezen? De hoop had hij zeker. Augustinus: het geloof en de liefde ontbraken nog. En in de ontmoeting met Jezus overkwamen hem het geloof en de liefde. (Er staat in de tekst dat de omstanders klapten, gevoelig als ze waren voor de fijnzinnige bijbeluitleg van Augustinus.) Hoe we ook aankijken tegen deze manier van Bijbellezen: het gaat wel om ankerpunten van ons geloof. Geloof, hoop en liefde. Het gaat om een mens die in de ontmoeting met Jezus weer op eigen benen komt te staan.

God,
wanneer wij ter aarde liggen,
afgemat, vermoeid, verdwaasd,
keer U dan tot ons
opdat wij U ontmoeten.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne