Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 25-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Ik kan niets uit mezelf, Johannes 5,30

Woensdag vierde week veertigdagentijd

‘Zelf doen,’ zegt een kind in een bepaalde fase van zijn ontwikkeling. ‘Ik ben aan mezelf voldoende,’ zegt een volwassene. De uitspraak van Jezus staat haaks hierop. Is Hij dan een besluiteloos Iemand die alleen reageert wanneer een ander (en bij Hem is dat God-Vader) Hem iets opdraagt? Lijkt me sterk. Zo ken ik Hem niet.

Volgens mij ervaart Hij dat Hij uiteindelijk niets kan zonder de onvoorwaardelijke liefde van zijn Vader die Hem steunt onder alle omstandigheden. Zonder Liefde is Hij niets.

En wij? Wat, wie zijn wij zonder liefde? We kunnen veel, we doen veel. Maar uiteindelijk: wie zijn wij zonder liefde?

God,
Gij vraagt veel van ons omdat er een wereld is
die onze inzet nodig heeft.
En met de vraag, schenkt Gij ook de Liefde.
Houdt ons er aan!
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne