Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 26-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Een Ander die over Mij getuigt, Johannes 5,32

Donderdag vierde week veertigdagentijd

Wat is dat een bemoediging: dat een ander over je getuigt! Het komt voor dat je in de vuurlinie ligt en mensen over je heen vallen. Terecht of onterecht. Jezelf verdedigen heeft vaak geen zin en maakt de zaak alleen maar vervelender, zo is de ervaring. Wat doet het dan goed wanneer een ander over je getuigt.

Bij Jezus is het ook nog eens God-Vader die van Hem getuigt. Hoe? Het is Hem twee keer overkomen dat een stem uit de hemel klonk: ‘Dit is mijn Zoon, mijn Welbeminde.’ Bij zijn doopsel in de Jordaan en op de Berg van de Gedaanteverandering. In het stille gebed zal Hij het ook ervaren hebben. Wat en genade!

God,
dat wij luisteren!
Dat we horen hoe Gij ons bemoedigt
en met ons meetrekt.
Dat wij U toelaten.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne