Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 28-2

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Wanneer de bruidegom weg is. Matteüs 9,15

Vrijdag na Aswoensdag

Wat gebeurt er in mij als ik iemand mis? En: mis ik wel eens iemand of ben ik aan mezelf voldoende? Gelukkig als ik me bewust kan zijn dat ik iemand mis. Gemis kan aanwezigheid betekenen: je denkt aan de ander, je kunt zelfs in jezelf spreken met de ander, de ander is aanwezig wanneer je iets onderneemt en je je afvraagt: hoe zou zij/hij dit nu aanpakken?

De relatie met God, met Jezus, kan deze trekken hebben. Dat Hij bruidegom genoemd wordt, duidt op een liefdesrelatie. Je hart klopt sneller, je wordt van binnen bewogen, je wilt weten wat Hij eens gezegd heeft en die woorden herhalen.
Onderweg naar Pasen leven we van gemis én van naderende ontmoeting.

God,
in het gemis zijt Gij ook aanwezig,
zo geloven wij.
Open voor ons
de diepte van Uw er-zijn
en draag ons in de leegte.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne