Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 28-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Als een lam, Jeremia 11,19

Zaterdag vierde week veertigdagentijd

Als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid, zo ziet de profeet de mens die zich totaal engageert aan de goede zaak en daarbij het onderspit delft. En toch niet helemaal. Deze mens geeft wel zijn boodschap af: solidariteit, trouw, commitment. Dat zijn waarden die we hard nodig hebben, zeker wanneer een samenleving onder druk komt te staan, zoals nu met het coronavirus.

Als een lam… er is meer te zeggen. Een lam diende ook als offer, als een dier dat afgestaan wordt opdat twee partijen naderen tot elkaar. Zou daarom ook Jezus vergeleken worden met een lam? Het Lam Gods dat de ellende en de misstappen van anderen draagt en daardoor opheft?

God,
Gij kijkt uit naar mensen
die solidair en trouw
midden in de samenleving staan.
Neem ons offer aan.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne