Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 29-2

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Opdat ik me bekeer. Lucas 5,32

Zaterdag na Aswoensdag

Bekeren? Moet dat? Ik ben zoals ik ben. Soms wordt zelfs gezegd: iedere mens is goed. Ik proef vaak een huiver (misschien ook angst) om het innerlijk aan te kijken. In iedere mens zit het goede, maar ook het kwade. Ik schrijf niet ‘de zonde’. Kwaad hoeft nog niet tot zonde te leiden. Zonde is er als het kwaad omgezet wordt in een daad die de verhoudingen verstoort. Het kwaad, als onstuimige nog niet ‘getemde’ kracht, kan ook tot iets goeds leiden, mits goed aangewend. Het gaat dus om een innerlijke beweging die naar buiten toe verbondenheid bewerkt.

Mag ik me daartoe bekeren?

God,
krachten legt Gij in ons om het goede,
het gemeenschappelijk goede te dienen.
Leid ons zodat wij die krachten goed aanwenden
tot opbouw van uw Rijk.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne