Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 29-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: …met Hem sterven… Johannes 11,16

Vijfde zondag veertigdagentijd

Soms zeg je wel eens dingen waarvan je de reikwijdte niet beseft. Het komt er zo maar uit. Je flapt het er als het ware uit. Later denk je: wat heb ik toch gezegd? En toch heb je het gezegd en dat duidt erop dat het ergens in je binnenste al bezig was… Je wordt door jezelf overvallen.

Zo iets overkomt de vriend van Jezus in de aanloop van de ontknoping in Jeruzalem. De meeste van Jezus’ vrienden zullen inderdaad hun leven geven, soms op dezelfde wijze als hun leermeester Jezus. Maar er is een verschil: ze hebben een voorbeeld, een gangmaker, een Vriend die deze bijzondere weg al eens is gegaan.

God,
geef dat onze tong ons hart verraadt.
Geef dat we er niet voor schrikken
en het plotselinge niet uit de weg gaan.
Blijf ons steunen op onze weg met Jezus, uw Zoon.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne