Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 3-4

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Ik heb mijn zaak in uw handen gelegd, Jeremia 20,12

Vrijdag vijfde week veertigdagentijd

Het is niet alleen ‘Jezus’ dat de klok slaat, hoezeer we ook de Goede en Ultieme Week naderen. Het woord dat we vandaag naar voren halen is van een profeet, Jeremia, die (net als zijn compagnon Jesaja) veel verhalen oplevert om het Verhaal van Jezus te vertellen en er perspectief in aan te brengen. Jezus heeft geput uit hun ervaringen. De profeten hebben zich gegeven ten einde toe.

Wat een overgave: niet alleen je persoonlijke bestaan leggen in de handen van God, ook alles waar je je voor hebt ingezet, jouw ‘zaak’. Dan ligt het echt helemaal in de handen van die Ander.

God,
wat wij gedaan hebben,
wat wij doen,
wij leggen het in uw handen,
zoals Jezus uw Zoon het ons leert.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne