Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 5-4

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Matteüs 21,9

Palmzondag

Het lijkt een triomftocht zoals ook keizers in het oude Rome werden binnengehaald. Toch niet. Het is een opgang naar Jeruzalem zoals zovele pelgrims voor het vieren van Pasen werden ingehaald, met psalmen en gezangen. Het is het einde van en pelgrimstocht voor velen. En voor Hem, Hij die komt in de naam van de Heer. Met alles wat wij nu weten, krijgen deze woorden zoveel meer betekenis. ‘Komen in de naam van de Heer’ en dan vol-voeren wat God de Heer van je vraagt. Daar word ik stil van.

God,
uw Zoon Jezus gaat ons voor,
in uw Naam.
Dat geeft Hem kracht,
dat mag ons kracht geven in deze Goede Week.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne