Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 6-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Uit de diepte roep ik, Heer. Psalm 130

Vrijdag eerste week veertigdagentijd

En dat is diep, je voelt de klacht. Wat is er aan voorafgegaan? We weten het niet maar de schreeuw om hulp klinkt echt. Die schreeuw uit de Psalm heeft ontelbare mensen geholpen om aan hun klacht, hun gevoel van verworpenheid, woorden te geven. En eenmaal uitgesproken, kun je ook beter met je verdriet om gaan.

Heeft de Heer geantwoord? Ziet Hij de mens die zich tot Hem wendt? We weten het niet. In ieder geval drukt de Psalm vertrouwen uit en we mogen geloven dat God een vertrouwvol bidder nabij is. Dat is toch God eigen?

Uit de diepte roep ik, Heer,
met allen die geen woorden hebben,
die niet de armen kunnen uitstrekken naar een ander
en ook niet naar U.
Verhoor ons gebed.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne