Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 7-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Weest volmaakt… Matteüs 5,48

Zaterdag eerste week veertigdagentijd

Is dit een onmogelijke opdracht, volmaakt zijn? Wie is nu volmaakt?! Soms klinkt het schamper. Stel je niet zo aan en wil niet met je hoofd boven het maaiveld komen.
Jezus zegt het ons in zijn Bergrede niet voor niets, zo meen ik. Hij vertrouwt ons geen onmogelijke opdrachten toe. Wat bedoelt Hij dan met ‘weest volmaakt’? Zou het zijn dat Hij mensen uit-één-stuk wil? Dat Hij mensen wil koppelen aan de Heilige bij uitstek, de goede God?

‘Weest volmaakt’: een opdracht waaraan je je kunt optrekken, een steun in de rug. Wellicht onbereikbaar, maar de weg is wel te gaan.

God,
Gij daagt ons uit
om ons te geven, totaal.
Wij vertrouwen er op
dat U ons dan ook de benodigde energie schenkt.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne