Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 7-4

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Een van u zal Mij overleveren,  Johannes 13,21

Dinsdag van de Goede Week

We gaan er vaak van uit dat Jezus in zijn goddelijke kennis alles precies tevoren wist wat Hem zou overkomen. In zekere zin is dit ook zo (zeggen ons de Schriften) maar we mogen ook uitgaan van de vrije wil van mensen, dus dat het ook anders had kunnen lopen, als… Het ‘proces’ van Jezus is niet computergestuurd.

In zijn woord ‘Een van u zal mij overleveren’ spreekt voor mij overgave, berusting, verdriet ook. En: wie zal het zijn? Hoe kijken de leerlingen bij zo’n uitspraak naar elkaar? Ben ik het, Heer?

Ben ik het, Heer? Zijn wij het?

God,
in onze gang naar de ontknoping
van het levenswerk van uw Zoon Jezus,
bidden wij U om trouw aan de weg,
zijn weg en onze weg.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne