Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 8-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Ik zal u zegenen, Genesis 12,2

Tweede zondag veertigdagentijd

Een zegen: bemoediging, geborgenheid, aangenomen worden, zending, geënt zijn op een goede stam van waaruit je je voeding krijgt. Wat een rijkdom wanneer je gezegend wordt!

Dan is er ook nog degene die zegent. Het is niet niks wanneer je iemand mag zegenen, zeker wanneer het op een belangrijk moment in iemands leven is zoals bij een huwelijk. Zegenen is altijd met het oog op toekomst, een gezegende toekomst. De gezegende kan op die zegen terugvallen in weerbarstige tijden om daaruit weer kracht te putten voor ‘verder’.

Een zegen moet dan ook niet vergeten worden maar eerder herdacht. Het gedenken van een zegen (je huwelijksdag?) is onderwerp van feest, van vreugde.

God,
moge uw zegen op ons blijven rusten.
Dat wij niet – vergeetachtig –
ruimte aan uw zegen ontnemen.
Dat wij steeds aangesloten blijven
op uw levensstroom.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne