Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 9-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Spreekt vrij! Lucas 6,37

Maandag tweede week veertigdagentijd

We leven in een samenleving waarin we allemaal op de een of andere wijze gemanipuleerd worden. De keuze die we in supermarkt maken voor het ene of het andere product is min of meer bepaald door vloed aan reclame die onze ogen en oren te verstouwen hebben. Zijn we wel zo vrij als we zouden willen zijn?

Het woord van Jezus Spreekt vrij! kan in twee richtingen werken: het kan een aanmoediging zijn om je niet door voorgeprogrammeerde patronen te laten bepalen; het kan ook beteken dat je zelf een ander vrij spreekt. Wat een kracht kan er ontwikkeld worden (en een vrijheid) wanneer je een ander vrij spreekt en hem zegt: wees niet bang. Spreek het woord dat in je leeft en waarvan je kunt vermoeden dat de goede God het je heeft toevertrouwd.

God, bron van vrijheid,
maak ons open voor uw bevrijdend woord.
Dat het in ons vlees en bloed wordt
soms door de vernedering heen.
Dat wij zo lijken op uw Zoon Jezus.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne