Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 9-4

Norbertijn in koorbank

Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Jezus stond van tafel op, Johannes 13,2

Witte Donderdag

Het ultieme gebaar: het wassen van de voeten van de vrienden door Jezus nadat Hij met hen het Laatste Avondmaal had gevierd. Laatste gebaren van iemand onthouden we, zeker als we van die mens gehouden hebben. Jaren later nog… Wat in eerste instantie alleen maar een overrompelend gebaar is, krijgt later nog meer betekenis. Betekenis stapelt zich op betekenis. De context van dat moment roept weer een vervolgbetekenis op.

Kern van dit alles: je maakt je ‘onnodig’ klein voor die ander. ‘Onnodig’ omdat het irrationeel is. Maar wanneer we verdedigingssystemen willen doorbreken dan zijn deze ‘onnodige’ gebaren hard nodig.

Er wordt moed gevraagd.

God,
voor een wereld die ‘op slot’ zit
schenkt Gij mensen
die tegendraads kunnen handelen.
Mag ik die mens zijn?
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne