Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning.

Aswoensdag: een stap

Iedere tocht begint met het zetten van een stap. Het wordt pas de eerste stap als de tweede stap gezet is. Wie een stap zet, komt los van waar hij staat. Een stap betekent: beweging, toekeer, richting.

Hoe ga je de tocht?

Vandaag met het kruisje met as, teken van vergankelijkheid. Een getekende mens heeft weet van wie hij ten diepste is: onaf. Maar ook geroepen tot herstel. Geroepen om met tochtgenoten te bouwen aan een wereld waarin de verborgen gaven van een ieder aan het licht komen.

De weg is duidelijk voor ons: samen onderweg naar Pasen.

God,
richt mijn schreden op weg naar Pasen,
sterk mij met uw Woord,
vervul mij met verlangen,
uw verlangen dat mijn hart beweegt.
Amen.

Bijdrage vanuit de Abdij van Berne