Onderzoek naar toekomst clarissenklooster Megen

Clarissen Megen Nederland, Megen, ondertekening van verklaring van overdracht met de provincie en andere partijen.

De provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de zusters clarissen van klooster Sint-Josephsberg in Megen (gemeente Oss) zijn overeengekomen dat zij samen de haalbaarheid van de toekomstplannen voor het klooster onderzoeken.

Abdis zuster Angela van de Clarissen: ‘Voor ons is deze plek al bijna 300 jaar heilige grond. Wij willen ons leven van gebed graag vanaf deze plek blijven doen. Daarom zijn wij enige tijd geleden begonnen met nadenken over de toekomst en wat wij hieraan konden doen. Dit hebben wij verwoord in de visie ‘Bouwen aan een duurzaam clarissenleven’. Die visie gaat uit van vier pijlers, die samen een duurzame toekomst voor onze gemeenschap op deze plek mogelijk maken. Dat zijn gastenontvangst, productlijnen, de ‘tafel van de Heer’ en duurzaamheid op heel veel verschillende manieren en verschillende onderwerpen. Heel direct over vermindering van ons energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook over respectvolle omgang met het milieu en alle levende wezens.’

Refugie
‘Het klooster in Megen is onderdeel van een groter verhaal over de vlucht van de katholieken (refugie) naar Noordoost Brabant. Het klooster is een rijksmonument dat dateert uit de achttiende eeuw, en is onderdeel van een uniek ensemble in Megen, waar ook het franciscanenklooster ligt. Hierdoor wordt Megen ook wel Assisi aan de Maas genoemd. Vanwege de bijzondere kenmerken van dit klooster is het van belang voor onze verhaallijn Religieus Brabant. Daarom zijn we partner bij het verkennen van de toekomstplannen voor het klooster,’ vertelt gedeputeerde Henri Swinkels.

Doelstelling van het provinciale erfgoedbeleid is het erfgoed te behouden en het verhaal van ‘Assisi aan de Maas’ zichtbaar te maken. Dat wordt bereikt door de clarissen (en ook de Franciscanen) te steunen in hun activiteiten om hun eigen kloosterverhaal te vertellen en hun eigen kloostergebouwen in stand te houden en te blijven bewonen. En door samen met hen en andere partijen, zoals het Museum voor Religieuze Kunst  in Uden, ook het bijzondere verhaal te vertellen van de Refugiekloosters.

Inspireren
Ook de KNR neemt deel aan de verkenningsfase. Patrick Chatelion Counet, secretaris van de KNR: ‘Via de Kommissie Onderlinge Solidariteit (KOS) van de KNR ondersteunen de religieuzen in Nederland kloostergemeenschappen die vitaal en levensvatbaar zijn. De KNR vindt het belangrijk dat het religieuze leven ook in deze tijd en in de toekomst zichtbaar blijft in onze samenleving. De clarissen kunnen anderen inspireren waar het gaat om zorg voor de aarde en duurzaam leven. Daarom willen we van harte meewerken aan het onderzoeken van de mogelijke toekomstplannen.’

Oss, dat ook partner is in het onderzoek, heeft veel religieus erfgoed. Dit is een belangrijk onderwerp binnen het erfgoedbeleid. Wethouder Johan van der Schoot: ‘Het clarissenklooster is om meerdere redenen bijzonder: vanwege het gebouw en de eeuwenlange verbondenheid met Megen, maar ook door de inbreng en bewoning door de zusters tot op de dag van vandaag. Daarom willen wij graag samen met de zusters en de andere partijen meedenken over de toekomst van het klooster en de gemeenschap van zusters.”

Na het afsluiten van deze verkennende fase wordt bekeken of partijen ook in het verdere proces een rol hebben.