Onderzoeksrapport brengt mogelijkheden en kansen voor jongerenwerk in kaart

Op 7 november heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een onderzoeksrapport gepubliceerd. Hierin worden de mogelijkheden en kansen voor het jongerenwerk in de parochies in kaart gebracht. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst welke door het Vaticaan is verspreid voor de Bisschoppen Synode in 2018 met als thema: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. De volledige resultaten van het onderzoek worden later gepubliceerd.

Onderzoeksrapport jongerenwerk

In 2018 wordt in Rome de Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. In kader hiervan is wereldwijd een enquête gehouden onder jongeren, waaronder ook Nederlandse jongeren. De volledige uitslagen hiervan worden later bekend gemaakt. Het rapport dat op 7 november is gepubliceerd beschrijft concrete onderzoeksresultaten waar pastorale teams en jongerenwerkers in Nederland mee aan de slag kunnen .

In het rapport staat ook aangegeven welke moeilijkheden pastorale teams tegenaan lopen. Daaruit blijkt dat het moeilijk is in contact te komen met jongeren. De leefwereld van jongeren lijkt volgens de pastorale teams soms ver af te staan van de Kerk. Daarnaast heeft het pastoraat vaak weinig tijd om jongeren speciale aandacht te geven. Er zijn wel parochies die inzetten op jongerenwerk door bijvoorbeeld het benoemen van een jongerenwerker. Zij benutten vaak de middelen waar jongeren mee vertrouwd zijn, zoals de social media.

Wereldjongerendagen

Speciale evenementen voor jongeren, met name de Wereldjongerendagen, vormen een belangrijke basis om contact te krijgen en te houden met jongeren. Ook blijken bijeenkomsten met een combinatie catechese, diaconie en ontmoeting succesvol. Jongeren willen niet alleen leren, maar ook graag iets doen. De mogelijkheid bieden voor eigen inbreng in de parochie waar ze bij horen wordt belangrijk gevonden, de jongeren willen gezien en gehoord worden.

Synode

Het rapport uit Nederland is vertaald en naar Rome gestuurd als input voor de synode van 2018. Daar worden ook alle uitkomsten van de wereldwijde enquête verzameld. Ook zijn er de afgelopen periode jongerenwerkers uit Nederland naar Rome geweest, om te praten over dit thema met collega’s uit andere landen.

• Onderzoeksrapport Jeugd en Jongeren