Ontroerende nationale Requiemviering voor overleden Defensiepersoneel

Requimenviering_Defensie_2019

Onder grote belangstelling werden zaterdag 2 november 2019 alle overleden militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphuskerk in Best. In de kerk in Best werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erkenning, waardering en respect tot uitdrukking gebracht voor de overleden personeelsleden van Defensie. Het thema van de viering was “Thuis in Gods liefde”. Ook veteranen uit de gemeente Best waren in de kerk aanwezig.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Geestelijke Verzorging (RKGV) bij Defensie, die deze herdenking ieder jaar organiseert op de eerste zaterdag na Allerzielen, vindt de viering van essentieel belang omdat op die manier troost geboden wordt aan hen, die een dierbare in hun leven moeten missen. Sinds de Tweede Wereldoorlog worden nabestaanden van overleden militairen en burgers voor deze herdenkingsdienst uitgenodigd.

In zijn preek stipuleerde Krijgsmacht bisschop Mgr. Jos Punt dat wij mensen ook geestelijke
wezens zijn en dat wij worden gevoed door de heerlijkheid en vreugde van God. Christus heeft ons toegerust met gebed en kracht om ons tegen de haat, die heerst in de wereld, te wapenen. In een aantal voorbeelden gaf de bisschop aan dat militairen hun leven geven voor
gerechtigheid, voor de waarheid, voor anderen, voor hun kameraden.

Het aardse leven is niet de eindbestemming van de mens. Lichaam en ziel zijn groter dan deze aarde. De dood is geen inslapen maar ontwaken in een nieuwe geestelijke wereld. Ondanks alle verdriet kan er ook vreugde zijn omdat achter de harde werkelijkheid een nog mooiere wereld schuil gaat. Geloof, hoop en liefde geven nieuwe kracht en vreugde aldus Mgr. Punt. God wacht met grote liefde op ons en schenkt iedereen die in hem gelooft vergiffenis van zonden.

Requiemvierinf_Defensie_2019Aan het einde van de Requiemviering werden ter nagedachtenis aan dierbare overledenen
kaarsjes ontstoken door de moeder van Jeroen Severs en van Rico Bos die tijdens missies in Irak en Cambodja zijn omgekomen en werden 80 namen genoemd van hen voor wie een intentie was gevraagd.

Luitenant Generaal Hans van Griensven, Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht en Schout bij Nacht Peter Reesink, Hoofddirecteur Personeel van het ministerie van Defensie legden
gezamenlijk een krans uit eerbetoon aan allen die zijn overleden. Daarna werd de Last Post geblazen en werd 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden burgers en militairen. Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen in de gelegenheid gesteld om langs de krans te defileren.

De Cantorij van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo, onder leiding van dirigent Sanne
Nieuwenhuijsen, uit Haarlem zong delen uit het Requiem van H. Howells en ook het
koperkwintet van de fanfare “Bereden Wapens” uit Vught onder leiding van Rob Geurts
verleende muzikale medewerking. Het orgel werd bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair
organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem.

Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog
nagepraat. Het NKT en de Dienst RKGV van Defensie kunnen opnieuw terugzien op een waardevolleherdenkingsviering. Volgend jaar is de Requiemviering op zaterdag 7 november 2020.

Requiemviering Defensie 2019