‘Onze Vader’ krijgt nieuwe tekst

In Nederland en Vlaanderen bestaan verschillende versies van het Gebed des Heren. Daar komt nu verandering in. Het ‘Onze Vader’ krijgt een gemeenschappelijke vertaling. En dus komt er een nieuwe gebedstekst.

Tientallen jaren bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het voornaamste katholieke gebed voor Nederland en Vlaanderen te komen. De commissie die zich boog over de herziening van de vertaling van de opbouw van de mis zag een unieke kans om eindelijk te komen tot een tekst van het Onze Vader voor het gehele Nederlandse taalgebied.

De aangepaste vertaling van het Onze Vader (Gebed des Heren) luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

De tekst heeft de goedkeuring van zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt later bekend vanaf welk moment de nieuwe misteksten en de aangepaste versie van het Onze Vader in de liturgie kunnen worden gebruikt.

Een toelichting is op de website van de Kerkprovincie te lezen (pdf).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *