Op zoek naar de tien ‘Must Reads’ voor theologen

Wat moet een theoloog echt gelezen hebben? Dat gaat www.liberaalchristendom.nl deze zomer verkennen. De website vraagt aan theologen om hun persoonlijke top 5 met beste boeken uit de theologie, filosofie en spiritualiteit in te sturen. Wat zijn voor hen de klassiekers die iemand gewoon moet kennen, waar hij of zij ook werkzaam is in de kerk of samenleving? Door de resultaten bij elkaar op te tellen, loopt het project uit op een Top 10 Must Reads.

‘Als liberale theologen beseffen we dat er in de theologie een grote diversiteit aan uitgangspunten en opvattingen bestaat op allerlei gebied, over schriftopvatting, godsbeelden, de verhouding tot de eigen en andere tradities, de plaats van de kerk in de samenleving etc. Tegelijk is de theologie voor ons een discipline waarin je redeneert volgens de regels en inzichten van het vakgebied,’ schrijft de organisatie in het persbericht. ‘Een top 10 van theologische klassiekers kan helpen te omlijnen welke inzichten daarin zo belangrijk en richtinggevend zijn dat elke theoloog daar tenminste inhoudelijk kennis van moet hebben. Deze enquête wil vanuit het professionele veld zelf boven tafel te krijgen welke boeken het elementair gereedschap van een theoloog vormen.’

Opdracht aan de deelnemers

Deelnemers zijn mensen met een afgeronde studie theologie (academisch/hbo). Zij stellen in alfabetische volgorde een top 5 samen van klassiekers waarvoor geldt dat theologen deze boeken in of na hun opleiding gelezen dienen te hebben om toegerust te zijn voor hun werk binnen of buiten de kerk. Zowel deelnemers als hun lijstjes worden niet openbaar gemaakt.

Voor meer informatie over deelname zie liberaalchristendom.nl