Oud-katholieke kerk ontmoet paus Franciscus

In zijn functie als voorzitter van de Unie van Utrecht, ontmoet de oud-katholieke aartsbisschop Joris Vercammen donderdag paus Franciscus. De gelegenheid komt bij het 125-jarig bestaan van het kerkgenootschap.

Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de gehele Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie de bisschop van Rome ontmoet. Naast de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht is ook de bisschop van Haarlem Dirk Jan Schoon aanwezig. Daarnaast zullen oud-katholieke bisschoppen uit onder meer Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Polen de privé-audiëntie bijwonen.

Tegenover RKK.nl zei Vercammen over de relatie met Rome: “Het is een goede zaak dat paus Franciscus zich duidelijk presenteert als ‘bisschop van Rome’; zijn voorgangers deden dat ook wel, maar minder nadrukkelijk. We denken dat de bisschop van Rome een goede positie bekleedt om ook een ‘wereldvoorzitter’ van de christenen te zijn. Zulk een wereldvoorzitterschap noemt men in de kerk de ‘Petrusdienst’. Volgens ons moet dat trouwens over een bisschop gaan, niet omwille van zijn persoon, maar omwille van de kerk die hij vertegenwoordigt. Bovendien moet deze Petrusdienst door een college van bisschoppen worden gedragen, waarvan er dan één de voorzitter is.”

Oud-katholieke kerk

De oud-katholieke kerk presenteert zich op haar website als “een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.”

In 1870 kondigde het Eerste Vaticaans Concilie het dogma van de onfeilbaarheid van de paus af. Daarmee kreeg de paus volgens enkele Duitse en Zwitserse katholieken te veel macht. Zij scheidden zich af van de rooms-katholieke kerk en vormden de Altkatholische Kirche. Deze Duitse en Zwitserse kerken zochten toenadering tot de Nederlandse oud-katholieke kerk en in 1889 vormden ze samen de Unie van Utrecht. In een gezamenlijke verklaring die de oud-katholieke kerken toen uitgaven, benadrukten ze dat zij vasthouden aan het geloof van de oude kerk, zoals dat in de eerste tien eeuwen van het christendom was vastgelegd. Het ‘oud’ in de hun naam verwijst naar die oude kerk.

De oud-katholieke kerken verwierpen de onfeilbaarheid van de paus, maar erkenden dat hij als bisschop van Rome ‘primus inter pares’ is. Verder verwierpen ze het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria dat in 1854 was afgekondigd.

Vorige maand vierden de Oud-katholieke kerken het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht. Dat werd gevierd met een congres en een eucharistieviering die werd bijgewoond door prinses Beatrix.