Overweging: boze geesten…

Persoon op strand

Jezus zendt vandaag zijn apostelen uit nadat Hij ze eerst macht en gezag over boze geesten gegeven heeft. Met die macht en gezag werden de apostelen begiftigd! Wij ook, want dat is het gevolg van dat we eens gedoopt zijn. We staan daar niet bij stil, maar het is wel zo.

Macht en gezag over boze geesten… die boze geesten kun je pas aan wanneer je zelf ontledigd bent. In het evangelie wordt dat ook met even zoveel woorden gezegd. Soberheid wordt aangeprezen. Neem geen voedsel mee, geen geld, geen dubbele kleding… vandaag noemen we zulke mensen ‘minimalisten’, een sterk groeiend clubje. Ze doen afstand van het overtollige om vrijer in de wereld en de samenleving te staan. Tegen verspilling van de goede gaven van de schepping.

‘Boze geesten’ kun je pas aan wanneer je zelf ontledigd bent… Dan doorzie je de geesten die mensen gevangen houden: de verslaving aan de smartphone, de korte lontjes die duiden op een gemis in jezelf aan luisteren. Er zijn zoveel ‘boze’ geesten. Hun kenmerk: ‘ik doe er niet aan mee’ omdat ik het bij mezelf wil houden, de ander moet maar een paar passen op de plaats maken. Wie ontledigd is, heeft eerst bij zichzelf de geesten aangekeken.

De apostelen konden zo op weg. Ze konden mensen nabij zijn, hen aanspreken, ontmoeten. Niet zomaar aanspreken en ontmoeten maar omdat die anderen beeld van God zijn, net zoals ze dit zelf zijn. Zou dit niet een ‘nieuwe nieuwsgierigheid’ bij ons kunnen oproepen? Premier Rutte heeft over het ‘nieuwe normaal’, wij mogen het hebben over de ‘nieuwe nieuwsgierigheid’ voor mensen. Want in zulke ontmoetingen worden de ‘boze geesten’ ontkracht en kunnen mensen weer vrij ademen