Parochiesynode in Noordwijkerhout over gezin

In de jaren zestig was Noordwijkerhout het toneel van het ‘pastorale concilie’. Schatplichtig aan haar geschiedenis houdt deze plaats, net als zeven andere kerken in de Bollenstreek, een brede consultatie van gelovigen. Binnenkort houdt de parochie een parochiesynode met het huwelijk en gezin als onderwerp, ter voorbereiding op de bisschoppensynode dit najaar in Rome.

Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan over vragen rond huwelijk en gezinsleven: dat is de uitdaging die de pastores van parochie Sint-Maarten met alle belangstellende parochianen aangaan. Daarbij komen de mooie kanten aan de orde, maar ook alles wat relaties in onze tijd en cultuur kwetsbaar maakt. Midden tussen de twee grote bisschoppensynodes in Rome van oktober 2014 en in oktober 2015, pakt de Sint-Maartenparochie de draad op en organiseert gesprekken hierover. Deze vinden plaats in alle zeven katholieke kerken in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Daarmee gaat de parochie in op de uitnodiging van paus Franciscus. Hij riep op om in eigen kring de grote vragen te bespreken rond huwelijk en gezin en relaties in allerlei vormen, de evangelische inspiratie ervan en de problemen die ermee samenhangen. Pastoor Goumans: “Voor zover ik weet zijn we de enige parochie in Nederland die het op deze manier doet”.

Voorgeschiedenis

In aanloop naar de eerste bisschoppensynode in oktober 2014 werd in parochie Sint-Maarten al een pausenquête gehouden, waarop massaal werd gereageerd. Pastoor Goumans: “Rond de kerstdagen in 2013 werd in onze kerken die vragenlijst uitgereikt aan de kerkgangers. Zo probeerden we in te spelen op de vurige wens van paus Franciscus om met zijn vragen door te dringen tot in de haarvaten van de kerk. 1654 reacties mochten we toen binnen enkele weken ontvangen. Ter vergelijking: dat waren er honderden meer dan bijvoorbeeld op de vragenlijst van de Franse bisschoppen. Heel veel reacties luidden toen: wat is het goed dat we eindelijk onszelf mogen uitspreken hierover, goed dat er eens naar ons wordt geluisterd! Met die hartenkreet in ons achterhoofd plannen we nu deze parochie-synode.”

‘Spreek moedig en oordeel niet!’

Met deze woorden bemoedigde paus Franciscus zijn medebroeders op de bisschoppensynode. Ze vormen ook de leidraad voor de gesprekken in parochie Sint-Maarten. In een wereld waarin steeds meer huwelijken eindigen in een scheiding, staan evangelische waarden rond huwelijk en samenleven zichtbaar onder druk. Wat te denken van een-oudergezinnen? Wat te denken van andere relatievormen dan het kerkelijk huwelijk? Wat te denken van homo- en lesbische relaties en hun eventuele ouderschap? Wat mag je van de kerk verwachten aan betrokkenheid bij alles wat gezinsleven mooi en moeilijk maakt? Pastoor Goumans: “Paus Franciscus heeft barmhartigheid tot de sleutel van zijn spreken en doen gemaakt. Zijn voorbeeld inspireert ons nadrukkelijk”.