Pastorale brief bisschoppen over pausbezoek online

De Nederlandse bisschoppen schrijven vandaag in een pastorale brief aan alle rooms-katholieken in Nederland weten dat het pausbezoek definitief niet doorgaat. In de brief laten de bisschoppen weten het ‘hartverwarmend’ te vinden dat velen geïnspireerd zijn door paus Franciscus als volgeling van Christus.

De brief is gericht aan ‘alle rooms-katholieken in Nederland’. Hieronder de integrale tekst van de brief en een PDF-versie als download. De brief stond vanavond overigens nog niet op de officiële website van de Kerkprovincie, maar wel op de site van het aartsbisdom.

“Broeders en zusters,

Onder de Nederlandse bevolking leeft een groot enthousiasme voor een pausbezoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. De bisschoppen van Nederland vinden het hartverwarmend dat zovelen geraakt en geïnspireerd worden door paus Franciscus en de manier waarop hij een volgeling van Christus is. De bisschoppen hebben bij hun Ad Limina bezoek persoonlijk de bewogenheid van de paus mogen ervaren en weten zich gesterkt door zijn bemoediging en zijn oproep om de hoop te bewaren.

De mogelijkheid van een pausbezoek heeft velen in beweging gebracht. De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een bezoek aan ons land voorlopig niet mogelijk was. De bisschoppen hebben daarom in hun eerstvolgende vergadering besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl hij natuurlijk van harte welkom is. Dat er geen uitnodiging kwam, was voor velen een teleurstelling. U kunt er echter van overtuigd zijn dat kardinaal Eijk en alle andere bisschoppen de paus graag in Nederland hadden verwelkomd.

Er werd een burgerinitiatief gestart tot het verzamelen van handtekeningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar Nederland te komen. De bisschoppen ervaren dit als zeer sympathiek. Niettemin moeten zij de parochies informeren dat een bezoek er voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen voor een uitnodiging, dan gaan de bisschoppen dit zeker opnieuw bespreken. Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme voor paus Franciscus en zijn getuigenis van het Evangelie in woord en daad rijke vrucht mag blijven dragen in de Kerk en de wereld.

We bidden dat dit zich voortzet in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht God en de naasten lief te hebben in woord en daad.

De R.-K. bisschoppen van Nederland”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *