Paus beëindigt jaar van barmhartigheid met gedetineerden en zwakken

Met een mis voor duizenden (ex-)delinquenten en gevangenispersoneel, en later voor kwetsbaren in de vrije wereld, sluit paus Franciscus deze maand het ‘heilig jaar van barmhartigheid’ af.

Op zondag 6 november komen vierduizend mensen die een gevangenis van binnen gezien hebben naar de Sint Pieter voor een speciale mis. Daaronder bevinden zich duizend gevangenen: vijfendertig uit Spanje, de rest uit Italië. De overige gasten (ex-gedetineerden, geestelijk verzorgers, bewakers en ander gevangenispersoneel) komen uit twaalf landen.
Franciscus zoekt ook tijdens zijn pontificaat gedetineerden geregeld op. Hij hield in 2013 al een mis in een Italiaanse jeugdgevangenis, bracht een bezoek aan gedetineerden in de Verenigde Staten, Bolivia en Mexico, belt soms met ter dood veroordeelden. In meerdere interviews heeft paus Franciscus uitgelegd waarom hij dat belangrijk vindt: ‘Wanneer ik gevangenen zie vraag ik mij vaak af hoe dit hun heeft kunnen overkomen. Het zou ook mij overkomen kunnen zijn.’

Op zondag 13 november is er in de Sint Pietersbasiliek een mis voor zo’n zesduizend mensen met armoede, ziekte, eenzaamheid. Die dag sluiten de kerken uit alle diocesen wereldwijd hun ‘deuren van barmhartigheid’. Daarmee is het ‘heilig jaar van barmhartigheid’ afgesloten.